Algemene voorwaarden

Definities 

  1. Kevin’s Flow: gevestigd te IJsselmuiden aan de Kreeft 52 onder KvK nr. 74164821.
  2. Klant: degene met wie Kevin’s Flow een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: Kevin’s Flow en klant samen.
  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
  5. Cookie: een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. 

Intellectueel eigendom

  1. Kevin’s Flow behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kevin’s Flow (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Cookies 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.